Cookie en GDPR verklaring

 

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 januari 2020.

Beste bezoeker,


Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen in aanraking komen zeer serieus nemen.

Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR.

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met “Innerway – Inzicht en Healing” : info@innerway.be


DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 

 “Innerway – Inzicht en Healing”, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Op een gedegen manier onze coachingtrajecten, workshops en trainingen te kunnen opvolgen en vormgeven

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of

afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en

overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk

verplicht zijn deze langer te bewaren.


Geautomatiseerde besluitvorming

“Innerway – Inzicht en Healing” neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen op geen enkele manier

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van “Innerway – Inzicht en Healing” ) tussen zit.

 “Innerway – Inzicht en Healing”  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp, Google Analytics en een website van WordPress in beheer bij “Innerway – Inzicht en Healing


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

“Innerway – Inzicht en Healing”  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt in het kader van een coachinggesprek

> Bewaartermijn: 5 jaar 

> Reden: relevante info bijhouden over coachinggesprekken en trajecten

Naam en voornaam

> Bewaartermijn: zolang me niet uitschrijft uit nieuwsbrief of na afloop van workshop/evenement

> Reden: versturen van nieuwsbrief en versturen van praktische informatie over workshop/evenement  en betalingsmodaliteiten

Adres

> Bewaartermijn: tot opmaak factuur en informering workshop/evenement en betalingsmodaliteiten 

> Reden: enkel voor facturatie- en informeringsdoeleinden rond organisatie en betalingsmodaliteiten workshop en evenement

E-mailadres

> Bewaartermijn: zolang men niet uitschrijft uit nieuwsbrief of na afloop van workshop/evenement

> Reden: versturen van nieuwsbrief en versturen van praktische informatie over workshop/evenement en betalingsmodaliteiten.  Soms kunnen wettelijke verplichtingen ervoor zorgen dat we gegevens langer moeten bewaren, bvb klantgegevens in het kader van het bijhouden van de boekhouddocumenten.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze

website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo

lang als ze relevant zijn voor ons.


Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze

cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor

deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan

worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop onze cookieverklaring waarin

we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.


Contactformulier

Met het contactformulier kan u info vragen of een afspraak maken.

Hiervoor gebruiken wij uw voornaam en familienaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat

we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Heeft u een inschrijving gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de workshop is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Om geautomatiseerde spam te voorkomen maken wij gebruik van de diensten van ReCaptcha. Hiervoor worden bepaalde gegevens van je verwerkt op het moment dat je een reactie verstuurt.


Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u op regelmatige tijdstippen een email met informatie, nieuws en ontwikkelingen over “Innerway – Inzicht en Healing”, over onze diensten en

aanbod. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een

afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van

abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna

uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt

worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,

behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de

politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw

gegevens krijgen.


Social media buttons

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale

netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt

aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.


BEVEILIGING

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw

persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben

tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze

veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende

beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

GEBRUIK VAN COOKIES

 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met

pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw

apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies.

Hierin kunt u het gebruik van cookies accepteren of weigeren.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de

cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook

hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Soorten cookies:

Op onze website worden de volgende analytische, functionele en marketingcookies of soortgelijke

technieken gebruikt:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor

dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten

over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk

ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden

aan Google.

De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons

ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen

worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op

ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.

Functionele cookies

Om de website goed te kunnen laden, en om spam en malware te detecteren, gebruiken we

volgende cookies: JCS_INENREF, JCS_INENTIM en PHPSESSID.

Marketingcookies

Net als de meeste websites bevat onze website ook functionaliteiten die door derden worden

geleverd. Een algemeen voorbeeld is een ingesloten YouTube-video. Onze website bevat de volgende

functionaliteiten die gebruikmaken van cookies:

 • YouTube: de video’s worden cookievrij ingesloten waar mogelijk
 • Uitschakelen van deze cookies zal waarschijnlijk leiden tot onderbreking van de functies die door deze derde partijen worden geleverd

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u

ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let

op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode

automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor

kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor

meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.


Websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van

links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan en nemen dus hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen van deze Privacy- en Cookieverklaring

“Innerway – Inzicht en Healing”  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en

Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom

regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET


Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw

persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat

we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met

informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij:

“Innerway – Inzicht en Healing” – info@innerway.be


 • Mensen helpen om zo snel mogelijk terug in hun kracht te komen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.  Meer info